Historie

Velikost fotografie: 59 kB

První písemnosti o pěstování vinné révy na Znojemsku pochází z roku 1201. Další zpráva je z roku 1228 a zmiňuje se o klášterních vinicích a odvodu desátků z obcí Sedlešovice, Popice a Konice pod správou Louckého kláštera. O existenci vinic svědčí zachovaná zpráva o sporu mezi městem a klášterem, vyžadujícím náhradu za škody způsobené pasením dobytka. Roku 1285 je ve Znojmě založen cech vinařský, v čele s perkmistrem Jindřichem. Tento cech se zasloužil o rozvoj vinic a usměrňování výroby a prodeje vína. V pozdější době byl povolen výčep vína pouze osobám bydlícím ve městě a majícím vlastní vinice.K tomu opravňovalo městskou správu a cech privilegium, udělené městu Znojmo králem Janem Lucemburským roku 1285.

K podstatnému rozvoji vinařství na Znojemsku došlo za panování Karla IV.. Jím osobně bylo r. 1375 městu Znojmu uděleno právo prodávat svá obchodně značková vína všude v zemích českých, mimo Prahu. Od roku 1604 začínají viniční obce této oblasti získávat vlastní viniční práva.Plocha vinic v tomto období činila asi 3000 ha.

Od 11. až do 13. století se o rozvoj vinařství starají především kláštery. Selské sklepy se začínají budovat v 16. až 17. století. Převážná většina sklepů je vykopána v pískovci. Sklepy se kopaly hlavně v zimě za pomoci nádeníků ,rodinných příslušníků a zkušeného odborníka. Písek se odvážel a prodával koňskými potahy ( formany ) do Vídně, kde z něho dělali proslulé štukatérské práce a fasády měšťanských domů.

Každá dokončená stavba sklepa se oslavovala závěrečnou hostinou – aldamášem. Stejně jako celé naše vinařství postihla i znojemskou oblast katastrofa, způsobená třicetiletou válkou. Nastává silný úpadek. Až za několik desítek let poválečného období dochází znovu ke zlepšení a novému rozvoji. Znojemská vína dosahující vysoké kvality, získala značnou popularitu a s ní i odbyt.Samotný císařský dvůr kryl převážnou část spotřeby vína produkty znojemskými.

Roku 1858 byla ve Znojmě založena vinařská škola pro výchovu vinařů – odborníků.

Mrazovou kalamitou roku 1866 nastává nový úpadek zdejšího vinařství, který byl v pozdějších letech dovršen výskytem révokazu. První obcí zachvácenou révokazem byl Šatov, kde byla během několika let zničena celá výměra 259 hektarů vinic. Odtud se rychle šířil, až zachvátil všechny vinice moravské i slovenské. Přes veškerou snahu se do dnešního dne nepodařilo obnovit původní plochu
vinic.

www.modrysklep.cz

© Modrý sklep 2009 | Administrace

čeština